prawo dla psychologa i psychoterapeuty

Miesiąc: Sierpień 2020

PKD dla psychologa i psychoterapeuty

Niezależnie od tego w jakiej formie zamierzasz zacząć prowadzić swoją działalność musisz wybrać odpowiedni kod PKD, który wpiszesz do wniosku do CEIDG (jeśli zamierzasz prowadzić jednoosobową działalność) lub we wniosku do KRS (jeśli zamierzasz otworzyć spółkę).

Kody PKD dla psychologa lub psychoterapeuty to:

86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Ten kod obejmuje m.in. działalność w zakresie zdrowia psychicznego świadczoną przez psychologów i psychoterapeutów.

85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

Ten kod obejmuje m.in. działalność w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Jeśli poza typową działalności psychoterapeutyczną czy pomocą psychologiczną zamierzasz też prowadzić jakieś zajęcia edukacyjne, szkolenia lub warsztaty to wpisz również trzeci kod:

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Oczywiście prowadząć gabinet czy ośrodek możesz też robić inne działalności, tj. wykraczające poza stricte poradnictwo psycholgiczne czy psychotrapię, a wtedy listę kodów PKD należy uzupełnić o kody im odpowiadające.

W jakiej formie zacząć działaność?

Istnieje co prawda, od 2001 roku, ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psycholgów która wprowadza ograniczenia i określa warunki wymagane dla rozpoczęcia działaności jako psycholog, ale de facto ustawa ta nie obowiązuje, a o powodach tej sytuacji możesz poczytać w moim wcześniejszym wpisie, do którego link zamieszaczam tutaj.

Ale…jak mawiają – nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło, bo dzięki temu na dzień dzisiejszy możesz skorzytać z całego spektrum możliwości i dostępnych dziś form prowadzenia działalności jakie przewiduje obecne prawo.

Jeśli wiesz, że to już ten czas by rozpocząć własną działalność to możesz to robić w formie: jednoosobowej działaności gospodarczej, spółki cywilnej, spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a nawet spółki akcyjnej.

Pamiętaj też, że psycholodzy mogą też działać w formie… spółdzielni. Choć przynam, że nie słyszłałam o takiej – jeśli znasz jakąś spółdzielnię psychologów to daj mi znać, ja też chętnie ją poznam 🙂

A jeśli masz duszę społecznika to możesz też jako psycholog powołać wspólnie z innymi osobami fudację czy stowarzyszenie, które w ramach swoich celów statutowych może świadczyć pomoc psychologiczną 🙂

Wybór formy prawnej warto dopasować do rozmiaru i charakteru Twojej planowanej działalności. Jeśli chcesz prowadzić działalność samodzielnie i świadczyć pomoc psychologiczną dla osób fizycznych to prawodopodobnie dobrym rozwiązaniem będzie jednoosobowa działalność gospodarcza.

Jeśli zamierzasz działać wspólnie z jeszcze jedną lub kilkoma osobami to warto przemyśleć działalność w formie spółki, np. spółki cywilnej czy spółki osobowej.

Jeśli natomiast zamierzasz świadczyć usługi dla firm (np. pomoc psychologiczna dla pracowników czy szkolenia) lub realizacja Twojego pomysłu wiąże się z większymi inwestycjami (np. chcesz otworzyć ośrodek psychologiczny czy terapeutyczny), planujesz zatrudniać pracowników lub współpracowników, zaciągnąć większe zobowiązania – to prawdopodobnie najlepszym rozwiązaniem będzie założenie spółki kapitałowej (najczęściej ośrodki funkcjonują jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością).

W każdym razie warto wybrać taką formę prawną dla Twojego gabinetu czy ośrodka, która będzie jak najlepiej dopasowana do Twojego pomysłu biznesowego, i będzie ułatwiała jego realizację, tak pod względem kosztów jak i odpowiedzialności prawnej, które różnią się w zależności właśnie od wybranej formy działalności.

Niezależnie od wyboru formy prawnej pamiętaj o wskazaniu odpowiedniego kodu PKD dla Twojej działalności, o czym piszę w kolejnym wpisie.

Odszedł „mistrz polskich psychologów”… Jan Strelau

Kilka pokoleń psychologów uczyło się z jego podręczników.  Jego nazwisko i trzytomowy podręcznik akademicki znają wszyscy studenci psychologii. Pracował naukowo od 1958 roku, od czasu ukończenia studiów psychologicznych na Uniwersytecie Warszawskim, i specjalizował się w badaniach nad różnicami indywidualnymi i temperamentem. Jest twórcą Regulacyjnej Teorii Temperamentu (RTT).

Jak napisał Jerome Kagan, profesor psychologii z Harvard University: ”Jan Strelau jest jednym z największych na świecie naukowców zgłębiających temperament i złożoność jego wpływów”.  

„Pojęcie temperamentu odnosi się do podstawowych, względnie stałych czasowo cech osobowości, które manifestują się w formalnej charakterystyce zachowania (parametrach energetycznych i czasowych). Cechy te występują we wczesnym dzieciństwie i są wspólne dla człowieka i zwierząt. Będąc pierwotnie zdeterminowany przez pierwotne mechanizmy fizjologiczne, temperament podlega zmianom zachodzącym pod wpływem dojrzewania i starzenia się oraz niektórych czynników środowiskowych” (Psychologia temperamentu, 1992)

Był autorem około 300 publikacji. Najbardziej znaczące prace Jana Strelaua nad temperamentem to: Temperament, Activity, Personality (1983) oraz Psychologia temperamentu (1998). Był pierwszym przewodniczącym Europejskiego Towarzystwa Psychologii Osobowości, przewodniczącym Międzynarodowego Towarzystwa Psychologii Różnic Indywidualnych (1993–1995), pełnił funkcję wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk (2002-2006). Był też członkiem Akademii Europejskiej (Academia Europaea) i członkiem korespondentem Fińskiej Akademii Nauk, a w latach 1996 – 2000 wice-przewodniczącym Międzynarodowej Unii Nauk Psychologicznych.

Był także laureatem wielu nagród i wyróżnień, m.in.: Nagroda Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej 2000 w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych (tzw. ”Polski Nobel„), Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wybitny dorobek naukowy (2010), Nagroda Fundacji Humboldta Humboldt Research Award to Eminent Foreign Academics (1990), Nagroda Towarzystwa Maxa Plancka za międzynarodowe wybitne osiągnięcia badawcze (1992), nagroda New Europe Prize 1997 for Higher Education and Research; nagroda The European Association of Personality Psychology, LiIfe-Time Achievement Award (2012). Był doktorem honoris causa trzech uczelni: Uniwersytetu im. A. Mickiewicza (2006), Uniwersytetu Gdańskiego (1996) i Państwowego Uniwersytetu Nauk Humanistycznych (Moskwa, 1998). Odznaczony Krzyżem Komandorskim Odrodzenia Polski.

Dziś wpis zupełnie nieprawniczy, ale trudno ominąć informację o odejściu, 4 sierpnia 2020, Prof. Jana Strelaua „mistrza polskich psychologów”…

Polecam lekturę nienaukowych co prawda publikacji, ale bardzo ciekawych wywiadów, których udzielił Prof. Jan Strelau w ostatnich latach:

  1. Strelau. Poszukiwacz doznań, mistrz psychologów, 18 marca 2015, Gazeta Wyborcza, Duży Format
  2. Prof. Jan Strelau: Charakter mam od urodzenia, 20 grudnia 2015, Newsweek
  3. Jan Strelau: Polityka dziedziczona w genach? Nie ma takiej, 29 kwietnia 2016, Gazeta Prawna
  4. Temperament czyni różnice, 19 grudnia 2019, Newsweek

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén