WAŻNE: Czytając blog musisz rozumieć i być świadomym, że wszelkie treści i artykuły na nim zamieszczone, niezależnie od ich formy mają charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny. Treści te są poglądami autorki – aktualnymi na chwilę ich zamieszczenia na blogu i mogą ulec zmianie (np. w związku ze zmianą przepisów prawa, blok ładni, orzecznictwa, praktyki sądowej lub administracyjnej). Wszystkie wpisy na blogu należy traktować jako mające charakter ogólny i informacyjny lub będące wyrażeniem osobistej opinii autorki i dlatego nie mogą być traktowane jako wykładnia prawa czy też porada prawna. Między autorką a czytelnikiem bloga nie powstaje żadne zobowiązanie. Czytający bloga nie jest klientem autorki. Odnosi się to również do ewentualnej korespondencji w postaci komentarzy umieszczanych na blogu, za których treść – jeśli są zamieszczane przez osoby trzecie – autorka bloga nie ponosi odpowiedzialności