Niezależnie od tego w jakiej formie zamierzasz zacząć prowadzić swoją działalność musisz wybrać odpowiedni kod PKD, który wpiszesz do wniosku do CEIDG (jeśli zamierzasz prowadzić jednoosobową działalność) lub we wniosku do KRS (jeśli zamierzasz otworzyć spółkę).

Kody PKD dla psychologa lub psychoterapeuty to:

86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Ten kod obejmuje m.in. działalność w zakresie zdrowia psychicznego świadczoną przez psychologów i psychoterapeutów.

85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

Ten kod obejmuje m.in. działalność w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Jeśli poza typową działalności psychoterapeutyczną czy pomocą psychologiczną zamierzasz też prowadzić jakieś zajęcia edukacyjne, szkolenia lub warsztaty to wpisz również trzeci kod:

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Oczywiście prowadząć gabinet czy ośrodek możesz też robić inne działalności, tj. wykraczające poza stricte poradnictwo psycholgiczne czy psychotrapię, a wtedy listę kodów PKD należy uzupełnić o kody im odpowiadające.