Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą a Twoje przychody z tej działalności w 2020 roku nie przekroczyły 120 tys. zł to sprawdź czy możesz skorzystać z Małego ZUS-u Plus. Wysokość składki może być znacznie niższa, i będzie zależeć od wysokości dochodu osiągniętego w ubiegłym roku kalendarzowym.

Mały ZUS Plus z założenia ma być ukłonem i stanowić pomoc dla przedsiębiorców uzyskujących relatywnie niskie dochody i uzależnia wysokość składki ZUS od ich wysokości. Zatem jeśli w poprzednim roku zarobiłeś mało to w tym roku możesz odprowadzić niższą składkę ZUS, proporcjonalną do wysokości średniomiesięcznego dochodu w roku ubiegłym. Ustalona na tej podstawie składka będzie obowiązywała w całym obecnym roku kalendarzowym.

Zgłoszenia dokonujemy do końca stycznia, lecz z uwagi na to, że w tym roku 31 stycznia przypada w niedzielę czyli dzień wolny od pracy to zgłoszenia w tym roku możemy dokonać najpóźniej 1 lutego 2021 roku.

Jakie warunki trzeba spełnić by móc skorzystać z opcji Mały ZUS Plus?

Twoje przychody z działalności w poprzednim roku kalendarzowym nie mogą bowiem przekraczać 120 tys. zł. Musi również być spełniony warunek prowadzenia działalności przez co najmniej 60 dni w roku poprzednim.

Kto na pewno nie będzie mógł skorzystać?

Mały ZUS Plus nie obejmuje przedsiębiorców, którzy:

  1. prowadzili działalność w ubiegłym roku prze mniej niż 60- dni,
  2. rozliczali się w formie karty podatkowej i jednocześnie byli zwolnieni z podatku VAT,
  3. podlegali ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu również z tytułu innej pozarolniczej działalności (niższe składki są jednak możliwe, jeśli firma na karcie podatkowej prowadzi jednocześnie ewidencję VAT),
  4. spełniali warunki do opłacania składek od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia („składek preferencyjnych”),
  5. wykonujące w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz swojego byłego pracodawcy czynności, takie które wykonywali dla tego pracodawcy przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w ramach umowy o pracę.

Jak długo można korzystać z Małego ZUS-u Plus?

Składki według formuły Mały ZUS Plus można odprowadzać maksymalnie przez 36 miesięcy zawierających się w okresie 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej. Czyli po upływie 3 lat  przez kolejne dwa lata należy odprowadzać składki w pełnej wysokości. Po upływie pozostałe dwa lata w tym okresie musi odprowadzać składki w pełnej wysokości.

Czy po upływie 36 miesięcy można skorzystać z Małego ZUS-u Plus po raz drugi?

Tak. Z Małego ZUS-u Plus można ponownie skorzystać po upływie okresu 5 lat, o którym  mowa powyżej (czyli jeśli korzystaliśmy przez 3 lata z obniżonych składek, i przez kolejne dwa lata odprowadzaliśmy składki w pełnej wysokości to w przypadku spełnienia warunków do uzyskania Małego ZUS-u Plus w 6-tym roku możemy znów skorzystać z możliwości odprowadzania niższej składki.